24 May 2016

30.01.2018 – Sozvočja svetov/Harmony of the Spheres – Komorni godalni orkester SF/The Slovenian Philharmonic String Chamber Orchestra

Narodna galerija / National Gallery of Slovenia
at 20.00

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije / The Slovenaian Philharmonic String Chamber Orchestra

Nika Gorič, sopran / soprano

Tine Bec (mentor /red. prof. / Prof. Jani Golob), Ljubljanski concertino št. 5, Kongresni trg /Ljubljana Concertino No. 5, Square Kongresni trg

Vito Žuraj, Ljubljanski koncert št. 5, Knjiga teles za sopran in godala / Ljubljana Concerto No. 5, e Book of Bodies for Soprano and Strings

Composition commission by Slovenian Philharmonic String Chamber Orchestra, funded by the Ernst von Siemens Music Foundation

A. Vivaldi, Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169 / Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169

A. Vivaldi: In furore iustissimae irae, RV 626 / In furore iustissimae irae, RV 626

A. Vivaldi, Koncert za godala v g-molu RV 157 / Concerto for Strings in G minor RV 157

LINK